6 жасқа толған  балаларды  2021-2022 оқу жылының 1-ші сыныбына

2021 жылдың 1 сәуірінен — 1 тамызына дейін қабылдайды.

 ҚҰЖАТТАР ТІЗІМІ

Электрондық  сканерленген  pdf форматында

сайт үшін: egov.kz

  1. Ата-ананың өтініші (электрондық тұрде толтырылады)
  2. Денсаулық жағдайы туралы анықтама (063/У нысаны – егу картасы)
  3. Бала денсаулығы паспорты 026/У-3 есеп нысаны
  4. Баланың 3 x 4 см өлшеміндегі фотосуреті (2 дана.цифрлық)
  5. Электрондық цифрлық қолтаңба-1 ата-ана

 

1 сыныпқа қабылдау мәселелері бойынша өтініштер үшін

Байланыс ақпарат: гимназияның қабылдау бөлмесі, тел.: 52-18-82

 

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ 

ДЛЯ УЧАЩИХСЯ ПОСТУПАЮЩИХ

в  1 КЛАССС

в электронном сканированном  pdf  формате

для сайта:  egov.kz

 

  1. Заявление родителей (заполняется электронно)
  2. Паспорт здорового ребенка по форме 026/У-3
  3. Прививочная карта, 063/У
  4. Фотография 3 х 4 = 2 штуки (цифровая)
  5. Электронно-цифровая подпись – 1 родителя

Контактная информация для обращений по вопросам приёма в 1 класс:

Приемная гимназии,  тел.: 52-18-82