Қызғалдақты сақтайық – Масалимова Бахытгуль Ешенгазиновна